Online

Het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie is doende, mede in het kader van innovatie, de dienstverlening binnen het ministerie online toegankelijk te maken. Het streven is om in de loop van het jaar deze diensten uit te breiden. Dit moet lijden tot een beter en klantgerichte dienstverlening. De onderstaande diensten zijn thans online resp. social media te bereiken voor informatie of dienstverlening: