Regeerprogramma 2017-2021

Op 22 september 2017 heeft het Arubaans volk duidelijk gemaakt dat zij graag een verandering wilt zien in de politieke koers van het Land. Vandaar dat de partijen MEP, POR en RED de stem van het volk willen eerbiedigen door met veel handen licht werk ervan te maken. De missie van dit nieuw kabinet is om het algemeen belang van het Arubaans volk te behartigen en tevens de mens, de burger op de eerste plaats te stellen. Kortom: samen voor Aruba in de breedste zin van het woord.

Het voor u liggend regeerprogramma omvat de principes van de ‘sustainable development goals’ (ook bekend als SDG’s) die door de Verenigde Naties (reeds) gehanteerd worden.